Porady

Zasady bezpiecznej impregnacji drewna

Wykonywanie usług związanych z impregnacją drewna objęte jest szeregiem przepisów BHP, do których dostosować muszą się nie tylko pracodawcy, ale również pracownicy zajmujący się wykonywaniem tych czynności. Niezbędna jest właściwa organizacja i wyposażenie pomieszczeń, w których drewno będzie impregnowane, stosowanie odpowiednich narzędzi oraz spełnienie wszystkich warunków, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywanych prac.

Środki ochrony indywidualnej i apteczka pierwszej pomocy

Odpowiednią ochronę powinien mieć zapewniony zarówno ten pracownik, który zajmuje się impregnacją drewna, jak i ten, który przygotowuje drewno do tego zabiegu. W trakcie prac uwalniają się nie tylko szkodliwe substancje, ale też pył. Maska na twarz, okulary, a także krem ochronny i pozostałe środki ochrony indywidualnej są niezbędne na każdym etapie prac, począwszy od obróbki drewna, aż po jego konserwację. Miejsce wykonywania impregnacji powinno być wyposażone w podręczną apteczkę, która zaopatrzona jest w środki przeciw zatruciom i oparzeniom, a także w środki opatrunkowe.

Wolno? Nie wolno? O bezpieczeństwie prac impregnacyjnych

Zasady BHP zabraniają używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków nie tylko podczas impregnacji drewna, ale również w miejscu, w którym się ona odbywa. Pracownik powinien mieć zapewniony dostęp do ciepłej wody oraz środków higieny osobistej, które pozwolą mu zachować bezpieczeństwo i higienę na czas przerwy od pracy.

Pomieszczenie powinno znajdować się pod zadaszeniem, a przygotowanie i impregnowanie drewna powinno odbywać się w odrębnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach, w których pracownik impregnuje drewno powinny znajdować się wentylacje mechaniczne. Istotne jest również zabezpieczenie ich przed ryzykiem skażenia środowiska, na przykład w przypadku nieumyślnego rozlania impregnatu. Narzędzia znajdujące się i wykorzystywane w pomieszczeniu do impregnacji drewna nie mogą powodować iskrzenia, muszą posiadać zabezpieczenia.

Pomieszczenie należy wyposażyć w sprzęt do gaszenia pożarów, który będzie odpowiednio oznakowany. Niezbędne jest również zabezpieczenie wszystkich przewodów i urządzeń przed działaniem impregnatu oraz wybranie lamp elektrycznych, które zasilane są prądem o bezpiecznym napięciu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *