Maszyny stolarskie 34-231 Juszczyn 546 Pn – Pt: 7:00 – 17:00 | Sob: 7:00 – 14:00 phone +48 880 217 882 , info@maszynyjuszczyn.pl |

ODKRYJ NAJLEPSZE MARKI MASZYN

Rozładunek i składowanie drewna okrągłego

Początkowym etapem prac w każdym tartaku jest rozładunek surowca oraz jego prawidłowe składowanie. Jeśli chodzi o drewno okrągłe, to najczęściej dostarcza się je w formie dłużyc lub kłód. Transport odbywa się zazwyczaj różnego rodzaju pojazdami kołowymi lub jeśli istnieje taka możliwość przewóz odbywa się transportem kolejowym. Pojazdy, które przewożą tego rodzaju surowiec często wyposażone są w odpowiednie żurawie, które umożliwiają wyładunek drewna, czasem stosuje się także suwnice.

Jak wygląda rozładunek drewna?

Zarówno w przypadku małego, jak i dużego transportu drewna należy przestrzegać ważnych reguł dotyczących logistyki oraz bezpieczeństwa. Pojazdy transportujące drewno powinny poruszać się na terenie tartaku po dokładnie wyznaczonych drogach transportowych z zachowaniem zasad ruchu drogowego i stosowaniem się do oznakowania i organizacji ruchu przyjętego w danym zakładzie. Rozładowywanie powinno zawsze odbywać się w miejscu przeznaczonym do tej czynności. Należy dopilnować, aby było ono zlokalizowane jak najdalej od linii energetycznych, a także innych stanowisk pracy. Jeśli chodzi o rozładunek w nocy, to może on się odbywać tylko na składowiskach oświetlonych, zapewniających dobrą widoczność w całej strefie rozładunku. Rozładunek drewna okrągłego powinien odbywać się jak najbliżej miejsca jego składowania. Ważne jest również, aby operatorzy urządzeń transportu bliskiego, np. żurawi hydraulicznych lub suwnic do rozładunku drewna okrągłego, posiadali stosowne kwalifikacje.

Składowanie drewna okrągłego

Drewno okrągłe składowane jest w stosy (tzw. mygły). Proces ten powinien odbywać się przy zachowaniu kilku ważnych zasad. Po pierwsze składowanie drewna okrągłego muszą wykonywać osoby do tego wyznaczone i zapoznane z warunkami oraz sposobami bezpiecznego składowania ustalonymi w zakładzie. Po drugie powinno się przestrzegać instrukcji określającej miejsce, sposób oraz dopuszczalną wysokość składowania drewna. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami. Boczne legary zabezpieczające stos powinny być wykonane z materiałów wytrzymujących duże obciążenie drewnem, które jest na nich składowane.

Przeprowadzane prace rozładunku drewna okrągłego oraz składowania często odbywają się jednocześnie lub następują bezpośrednio po sobie. Przy obu tych czynnościach należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa. Należy również pamiętać, że każdy pojazd i urządzenie biorące udział w rozładunku i składowaniu drewna powinno być w pełni sprawne w kwestii technicznej.

Zobacz również inne sekcje w naszym serwisie:

używane maszyny stolarskie
czopiarka do drewna
frezarka do drewna używana
wyrówniarko grubościówka używane

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Koszyk
Start typing to see posts you are looking for.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń!

Sprzedaż +48 880 217 882
Więcej numerów